جهت پرداخت

 • صدقات
 • نذورات
 • خیرات و صدقات
 • وعده افطاری نیازمندان
 • تامین مخارج درمان
 • تهیه جهیزیه
 • وعده اطعام مستمندان
 • کمک به تهیه مسکن مستمندان
 • و …

از طریق درگاه اینترنتی مرکز نشر آیت الله دستغیب (این صفحه) می‌توان اقدام نمود.

همچنین امکان پرداخت هزینه جهت قربانی، عقیقه، کمک به مخارج مسجد ، نماز و روزه استیجاری و کمک به مخارج مجالس اهل بیت نیز فراهم می باشد


 در صورتی که امکان پرداخت از طریق درگاه اینترنتی را ندارید می توانید مبلغ مورد نظر را به یکی از حساب های زیر واریز نموده و رسید آن را به شماره ۰۹۲۱۸۳۳۸۰۸۰ ارسال نمایید.

کارت بانک ملت.
۶۱۰۴۳۳۷۸۰۳۴۱۵۸۹۰. 
حساب ملت ۴۶۹۹۵۶۶۸۸۵

کارت ملی ۶۰۳۷۹۹۷۳۴۷۳۶۵۶۵۳
حساب ملی ۰۳۵۴۷۸۲۰۹۹۰۰۷

حساب سپه ۵۶۷۳۰۰۵۴۴۰۰۹
کارت سپه  ۵۸۹۲۱۰۱۱۳۱۱۲۰۷۵۶

 هرسه بنام آیت الله سید علی محمد دستغیب 

پرداخت اینترنتی

 • نوع پرداخت

  تعداد هر کدام از گزینه ها را که مایل به پرداخت هستید جلوی آن وارد کنید.
 • قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۰ ریال
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن