جهت پرداخت

  • صدقات
  • نذورات
  • خیرات و صدقات
  • وعده افطاری نیازمندان
  • تامین مخارج درمان
  • تهیه جهیزیه
  • وعده اطعام مستمندان
  • کمک به تهیه مسکن مستمندان
  • و …

از طریق درگاه اینترنتی مرکز نشر آیت الله دستغیب (این صفحه) می‌توان اقدام نمود.

همچنین امکان پرداخت هزینه جهت قربانی، عقیقه، کمک به مخارج مسجد ، نماز و روزه استیجاری و کمک به مخارج مجالس اهل بیت نیز فراهم می باشد


 در صورتی که امکان پرداخت از طریق درگاه اینترنتی را ندارید می توانید مبلغ مورد نظر را به یکی از حساب های زیر واریز نموده و رسید آن را به شماره 09218338080 ارسال نمایید.

کارت بانک ملت.
6104337803415890. 
حساب ملت 4699566885

کارت ملی 6037998154282940
حساب ملی 0354782099007

حساب سپه 567300544009
کارت سپه  5892101131120756

 هرسه بنام آیت الله سید علی محمد دستغیب 

 

دکمه بازگشت به بالا