1399-06-01

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۹ – ۱۴۴۲

  فایل های صوتی شب اول محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب دوم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب سوم محرم…
  1399-05-30

  صوت سخنرانی‌های آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم سال‌های ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۲ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب…
  1399-05-27

  فایل‌های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم سال‌های ۱۳۸۱ – ۱۳۸۹

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۱   فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۲  …
  1399-05-26

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۰ – ۱۴۳۳

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۰  فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۰
  1399-05-24

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۱ – ۱۴۳۴

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۱  فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۱
  1399-05-23

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۲ – ۱۴۳۵

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۲ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۲
  1399-05-22

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۳ – ۱۴۳۶

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۳ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۳
  1399-05-20

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۴ – ۱۴۳۷

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۴ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۴
  1399-05-15

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۵ – ۱۴۳۸

  فایل های صوتی سخنرانی  محرم ۱۳۹۵   فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۵
  1399-05-15

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۶ – ۱۴۳۹

    فایل های صوتی سخنرانی  محرم ۱۳۹۶ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۶
  1399-05-12

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۷ – ۱۴۴۰

    فایل های صوتی شب اول   محرم ۱۳۹۷ فایل های صوتی شب دوم محرم ۱۳۹۷ فایل های صوتی شب سوم…
  1399-05-09

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۸ – ۱۴۴۱

    فایل های صوتی شب اول محرم ۱۳۹۸ فایل های صوتی شب دوم محرم ۱۳۹۸ فایل های صوتی شب سوم…

  سخنرانی های آیت الله سید علی محمد دستغیب | محرم ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸

  دکمه بازگشت به بالا
  ضبط پیام صوتی

  زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است