فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۹ – ۱۴۴۲
  1399-06-01

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۹ – ۱۴۴۲

  فایل های صوتی شب اول محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب دوم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب سوم محرم…
  صوت سخنرانی‌های آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم سال‌های ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷
  1399-05-30

  صوت سخنرانی‌های آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم سال‌های ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۲ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب…
  فایل‌های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم سال‌های ۱۳۸۱ – ۱۳۸۹
  1399-05-27

  فایل‌های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم سال‌های ۱۳۸۱ – ۱۳۸۹

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۱   فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۲  …
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۰ – ۱۴۳۳
  1399-05-26

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۰ – ۱۴۳۳

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۰  فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۰
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۱ – ۱۴۳۴
  1399-05-24

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۱ – ۱۴۳۴

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۱  فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۱
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۲ – ۱۴۳۵
  1399-05-23

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۲ – ۱۴۳۵

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۲ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۲
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۳ – ۱۴۳۶
  1399-05-22

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۳ – ۱۴۳۶

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۳ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۳
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۴ – ۱۴۳۷
  1399-05-20

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۴ – ۱۴۳۷

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۴ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۴
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۵ – ۱۴۳۸
  1399-05-15

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۵ – ۱۴۳۸

  فایل های صوتی سخنرانی  محرم ۱۳۹۵   فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۵
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۶ – ۱۴۳۹
  1399-05-15

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۶ – ۱۴۳۹

    فایل های صوتی سخنرانی  محرم ۱۳۹۶ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۶
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۷ – ۱۴۴۰
  1399-05-12

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۷ – ۱۴۴۰

    فایل های صوتی شب اول   محرم ۱۳۹۷ فایل های صوتی شب دوم محرم ۱۳۹۷ فایل های صوتی شب سوم…
  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۸ – ۱۴۴۱
  1399-05-09

  فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۸ – ۱۴۴۱

    فایل های صوتی شب اول محرم ۱۳۹۸ فایل های صوتی شب دوم محرم ۱۳۹۸ فایل های صوتی شب سوم…

  سخنرانی های آیت الله سید علی محمد دستغیب | محرم ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸

  دکمه بازگشت به بالا
  ضبط پیام صوتی

  زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است