صوت محرم

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۹ – ۱۴۴۲

فایل های صوتی شب اول محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب دوم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب سوم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب چهارم محرم ۱۳۹۹ فایل های…

بیشتر بخوانید »

صوت سخنرانی‌های آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم سال‌های ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۲ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۳ فایل های صوتی سخنرانی…

بیشتر بخوانید »

فایل‌های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم سال‌های ۱۳۸۱ – ۱۳۸۹

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۱   فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۲   فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۳  …

بیشتر بخوانید »

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۰ – ۱۴۳۳

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۰  فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۰

بیشتر بخوانید »

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۱ – ۱۴۳۴

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۱  فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۱

بیشتر بخوانید »

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۲ – ۱۴۳۵

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۲ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید »

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۳ – ۱۴۳۶

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۳ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۳

بیشتر بخوانید »

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۴ – ۱۴۳۷

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۴ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۴

بیشتر بخوانید »

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۵ – ۱۴۳۸

فایل های صوتی سخنرانی  محرم ۱۳۹۵   فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید »

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۶ – ۱۴۳۹

  فایل های صوتی سخنرانی  محرم ۱۳۹۶ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۶

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است