صوت سخنرانی

 • آبا- 1399 -
  19 آبان
  تفسیر سوره مریم

  فایل های صوتی تفسیر سوره مریم

  فایل های صوتی تفسیر سوره مریم | حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب    جهت پخش  هر جلسه روی آن کلیک کنید. جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن را بزنید.  

 • فرو- 1399 -
  28 فروردین
  سوره یوسف صوتی 1

  سوره یوسف صوتی

  فایل های صوتی جلسات تفسیر سوره یوسف توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب   جهت پخش  هر جلسه روی آن کلیک کنید. جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن را بزنید.

 • 28 فروردین

  تفسیر سوره هود MP3

  تفسیر سوره هود توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید.

 • 28 فروردین
  تفسیر سوره یونس

  تفسیر سوره یونس MP3

  تفسیر سوره یونس توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید. دانلود تمام جلسات یونس به صورت یک فایل

 • 28 فروردین
  تفسیر سوره توبه MP3 2

  تفسیر سوره توبه MP3

  تفسیر سوره توبه توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید.

 • 28 فروردین
  تفسیر سوره انفال MP3

  تفسیر سوره انفال MP3

  تفسیر سوره انفال توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید. دانلود تمام جلسات انفال به صورت یک فایل

 • 28 فروردین

  تفسیر سوره انعام MP3

  تفسیر سوره انعام توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید. دانلود تمام جلسات انعام به صورت یک فایل  

 • 28 فروردین

  تفسیر سوره اعراف (MP3)

  تفسیر سوره اعراف توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید. دانلود تمام جلسات اعراف به صورت یک فایل

دکمه بازگشت به بالا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است