صوت سخنرانی

 • فرو- 1399 -
  28 فروردین
  تصویر از تفسیر سوره یوسف MP3

  تفسیر سوره یوسف MP3

  تفسیر سوره یوسف توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود…

  بیشتر بخوانید »
 • 28 فروردین

  تفسیر سوره هود MP3

  تفسیر سوره هود توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود…

  بیشتر بخوانید »
 • 28 فروردین
  تصویر از تفسیر سوره یونس MP3

  تفسیر سوره یونس MP3

  تفسیر سوره یونس توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود…

  بیشتر بخوانید »
 • 28 فروردین
  تصویر از تفسیر سوره توبه MP3

  تفسیر سوره توبه MP3

  تفسیر سوره توبه توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود…

  بیشتر بخوانید »
 • 28 فروردین
  تصویر از تفسیر سوره انفال MP3

  تفسیر سوره انفال MP3

  تفسیر سوره انفال توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود…

  بیشتر بخوانید »
 • 28 فروردین

  تفسیر سوره انعام MP3

  تفسیر سوره انعام توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود…

  بیشتر بخوانید »
 • 28 فروردین

  تفسیر سوره اعراف (MP3)

  تفسیر سوره اعراف توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است