صوت سخنرانی

 • تیر- ۱۴۰۱ -
  ۱۰ تیر
  صوت سوره مومنون

  فایل های صوتی تفسیر سوره مومنون

  فایل های صوتی تفسیر سوره مومنون | حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب جهت پخش  هر جلسه روی آن کلیک کنید. جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن را بزنید.

 • مرداد- ۱۴۰۰ -
  ۱۰ مرداد
  تفسیر سوره حج

  فایل های صوتی تفسیر سوره حج

  فایل های صوتی تفسیر سوره حج | حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب    جهت پخش  هر جلسه روی آن کلیک کنید. جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن را بزنید.

 • آبان- ۱۳۹۹ -
  ۱۹ آبان
  فایل های صوتی تفسیر سوره مریم 1

  فایل های صوتی تفسیر سوره مریم

  فایل های صوتی تفسیر سوره مریم | حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب    جهت پخش  هر جلسه روی آن کلیک کنید. جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن را بزنید.  

 • بهمن- ۱۳۹۸ -
  ۱۳ بهمن
  سوره-یوسف-صوتی

  فایل های صوتی تفسیر سوره یوسف

  فایل های صوتی جلسات تفسیر سوره یوسف توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب   جهت پخش  هر جلسه روی آن کلیک کنید. جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن را بزنید.

 • شهریور- ۱۳۹۸ -
  ۲۸ شهریور
  فایل‌های صوتی تفسیر سوره هود 2

  فایل‌های صوتی تفسیر سوره هود

  تفسیر سوره هود توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید.

 • آذر- ۱۳۹۷ -
  ۲۸ آذر
  تفسیر سوره یونس صوتی

  فایل های صوتی تفسیر سوره یونس

  تفسیر سوره یونس توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید. دانلود تمام جلسات یونس به صورت یک فایل

 • دی- ۱۳۹۶ -
  ۱۰ دی
  فایل های صوتی تفسیر سوره توبه 3

  فایل های صوتی تفسیر سوره توبه

  تفسیر سوره توبه توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید.

 • شهریور- ۱۳۹۵ -
  ۷ شهریور
  تفسیر-سوره-انفال-صوتی

  فایل‌های صوتی تفسیر سوره انفال

  تفسیر سوره انفال توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید.

 • فروردین- ۱۳۹۵ -
  ۱۲ فروردین
  تفسیر سوره انعام

  فایل‌های صوتی تفسیر سوره انعام

  تفسیر سوره انعام توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید. دانلود تمام جلسات انعام به صورت یک فایل  

 • دی- ۱۳۹۴ -
  ۱۶ دی
  سوره اعراف

  فایل‌های صوتی تفسیر سوره اعراف

  تفسیر سوره اعراف توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب MP3 جهت گوش دادن به صوت هر جلسه روی آن کلیک کنید جهت دانلود صوت هر جلسه دکمه دانلود کنار آن جلسه را بزنید. دانلود تمام جلسات اعراف به صورت یک فایل

دکمه بازگشت به بالا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است