صوت رمضان

 • رمضان ۱۴۰۲

  صوت رمضان ۱۴۰۲ – ۱۴۴۴

  سخنرانی‌های رمضان ۱۴۴۴-۱۴۰۲ روضه خوانی‌های رمضان ۱۴۴۴-۱۴۰۲ بیان احکام اصول عقائد قرائت قرآن

 • رمضان-المبارک-۱۴۴۳-۱۴۰۱

  صوت رمضان ۱۴۰۱ – ۱۴۴۳

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۴۰۱   فایل های صوتی سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ترابیان | رمضان ۱۴۰۱ روضه خوانی های ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱   شب های احیاء ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ قرائت قرآن ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱

 • صوت رمضان ۱۴۰۰ - ۱۴۴۲ 1

  صوت رمضان ۱۴۰۰ – ۱۴۴۲

    فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۴۰۰   فایل های صوتی شب های احیا ماه مبارک رمضان  ۱۴۰۰ روضه خوانی های ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰   فایل های صوتی ادعیه ماه مبارک رمضان  ۱۴۰۰    

 • رمضان ۹۹

  صوت رمضان ۱۳۹۹ – ۱۴۴۱

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۳۹۹ – ۱۴۴۱ فایل های صوتی شب های احیا ماه مبارک رمضان روضه خوانی های ماه مبارک رمضان فایل های صوتی دعای روزهای ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام توفیق زاده فایل های صوتی ادعیه ماه مبارک رمضان     

 • رمضان ۹۸

  صوت رمضان ۱۳۹۸ – ۱۴۴۰

    فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۳۹۸ – ۱۴۴۰       فایل های صوتی شب ۱۹ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۸ – ۱۴۴۰   فایل های صوتی شب ۲۱ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۸ – ۱۴۴۰   فایل های صوتی شب ۲۳ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۸ – ۱۴۴۰

 • رمضان ۹۷

  صوت رمضان ۱۳۹۷ – ۱۴۳۹

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۳۹۷ – ۱۴۳۹ فایل های صوتی شب ۱۹ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۷ – ۱۴۳۹ فایل های صوتی شب ۲۱ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۷ – ۱۴۳۹ فایل های صوتی شب ۲۳ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۷ – ۱۴۳۹

 • رمضان ۹۶

  صوت رمضان ۱۳۹۶ – ۱۴۳۸

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۳۹۶ – ۱۴۳۸         فایل های صوتی شب ۲۱ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۶ – ۱۴۳۸         فایل های صوتی شب ۲۳ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۶ – ۱۴۳۸

 • رمضان ۹۵

  صوت رمضان ۱۳۹۵ – ۱۴۳۷

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۳۹۵ – ۱۴۳۷ فایل های صوتی شب ۱۹ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۵ – ۱۴۳۷ فایل های صوتی شب ۲۱ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۵ – ۱۴۳۷ فایل های صوتی شب ۲۳ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۵ – ۱۴۳۷

 • رمضان ۹۴

  صوت رمضان ۱۳۹۴ – ۱۴۳۶

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۳۹۴ – ۱۴۳۶ فایل های صوتی شب ۱۹ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۴ – ۱۴۳۶ فایل های صوتی شب ۲۱ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۴ – ۱۴۳۶ فایل های صوتی شب ۲۳ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۴ – ۱۴۳۶

 • صوت رمضان ۱۳۹۳ - ۱۴۳۵ 2

  صوت رمضان ۱۳۹۳ – ۱۴۳۵

  فایل های صوتی سخنرانی آیت الله سید علی محمد دستغیب | رمضان ۱۳۹۳ – ۱۴۳۵ فایل های صوتی شب ۱۹ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۳ – ۱۴۳۵ فایل های صوتی شب ۲۱ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۳ – ۱۴۳۵ فایل های صوتی شب ۲۳ رمضان | مسجد قبا (آتشیها) | رمضان ۱۳۹۳ – ۱۴۳۵

دکمه بازگشت به بالا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است