تفسیر سوره هود

تفسیر سوره هود توسط حضرت آیت الله سید علی‌محمد دستغیب در مسجد قبا به زبانی ساده و روان برای عموم مؤمنین همراه با حکایات اخلاقی و عرفانی ایراد گردیده است.

تفسیر سوره هود

 

جلسات تفسیر سوره هود توسط آیت الله سید علی محمد دستغیب :